Stress & udbrændthed

Kortvarig stress øger vores ydeevne. Langvarig stress ødelægger os!

Langvarig stress kan give sygdom - og langvarig sygdom er stressende!


Derfor indgår stress evaluering altid i mit arbejde med klienter.


Jeg arbejder med klienter hvis fysik er påvirket af langvarig sygdom eller en skade som fx hjernerystelse og whiplash. Begge dele er en stressfaktor for både krop og psyke.

En syg krop er på overarbejde og ofte stresset. Ved f.eks. hjernerystelse og whiplash bliver hele nervesystemet meget påvirket.

Langvarig sygdom kan give ekstra bekymringer ift arbejde/studie, økonomi og nære relationer dvs psykisk stress. Så det giver god mening at lære og bruge redskaber til at reducere stress, så krop og psyke får de bedste vilkår for at kunne få det godt igen.


Jeg arbejder også med klienter, der har fået stress eller er blevet udbrændte pga arbejde, personlige forhold eller lignende. Når stress bliver langvarig kan det udvikle sig til invaliderende sygdom. Men der er meget man kan gøre for at komme ovenpå igen. Nutrienter gennem kost og/eller tilskud, urter der hjælper kroppen til at håndtere stressen bedre og beskytter mod de skader stress kan give. Og ved at bruge yoga, afspænding og meditation.

Redskaber

Jeg har selv haft behov for at blive skarp på stresshåndtering. Efter min hjernerystelse oplevede jeg, at jeg meget nemmere blev stresset. Senere fulgte mange år med en del stress omkring studie, arbejde, familie og økonomi, fordi jeg ikke kunne det samme som før.

Senere har jeg fundet ud af at jeg pga genetiske forhold også har en meget nedsat nedbrydning af stresshormoner. Dvs at jeg er længere og kraftigere påvirket af en stress situation, end hvis jeg havde haft en normal eller bedre nedbrydning af stresshormoner. I forhold til at optimere min fysiske evne til at kunne håndtere stress, bruger jeg functional medicin og hormonterapi.

Jeg bruger også bevidst stresshåndtering dagligt. Mine redskaber er blevet en naturlig del af min hverdag. Det er enkle redskaber, som alle kan lære og som har dokumenteret effekt (Mindfulness Baseret Stress Reduktion)

Jeg har tidligere arbejdet med stress og arbejdsmiljø, stresshåndtering og stresspolitik på arbejdspladser. Hvis arbejdsmiljøet ikke var i orden kunne arbejdstilsynet komme på banen og stille krav til ændringer. Her blev jeg optaget af også at kigge på det enkelte menneskes indre arbejdsmiljø. Hvordan taler man til sig selv? Sørger man for at få nærende mad og pauser? Har man realistiske forventninger til hvad man kan nå? Får man sagt fra når noget er for meget? Med sin indstilling til sig selv, kan man være sin egen værste fjende. Når man giver sig tid til at mærke sig selv hver dag i meditation eller afspænding, så får man kontakt til sine behov og bliver opmærksom på tankemønstre. Og det er et godt udgangspunkt for at vise omsorg og medfølelse med sig selv.


Lidt mere om stress

Travlhed er ikke det samme som stress. Travlhed kan give anspændelse, koncentration og forventning (om et resultat af anstrengelserne). Og travlhed er nogle gange nødvendig for vækst og udvikling (både fysisk og psykisk). Fx at bestå en eksamen eller træne for at blive stærkere.

Travlhed opleves hovedsageligt behagelig. De fleste kender den tilfredse følelse af at have fået en masse fra hånden på en travl dag. Travlhed kan også kaldes kortvarig stress. Den er ikke farlig.


Langvarig stress derimod opleves ubehageligt og belaster vores krop og psyke. Stress i sig selv er ikke en sygdom, men det kan føre til sygdom.


Helt kort kan man sige at stress er:

  • Når krav overstiger ressourcer.

Lidt mere uddybende at:

  • Stress er en tilstand som ledsages af fysiske, psykiske eller sociale reaktioner eller reaktionssvigt.

  • Stress er de forandringer, der opstår i organismen som følge af en ydre eller en indre påvirkning

  • Stress er et resultat af hvordan individet oplever, fortolker og reagerer på ydre påvirkninger.


Stressens faser

  • Normaltilstand, hvor der er overskud og trivsel.

  • Travl og belastet, hvor der kan være symptomer såsom anspændt muskulatur, lettere til hovedpine, lettere fordøjelsesproblemer, overfladisk vejrtrækning. Man er mindre nærværende, glemmer småting, sover måske dårligere og kan være “kort for hovedet”.

  • Overbelastet og stresset med symptomer såsom konstant hovedpine, fordøjelsesproblemer, hjertebanken, svimmelhed, hedeture, forhøjet blodtryk. Man sover meget dårligt, er upolagt og har lavt energiniveau, bliver glemsom, trist og svingende humør og orienteringssansen kan være svigtende.

  • Kollaps – sygemeldt pga. stress. Her er symptomerne udmattelse evt. Muskel og ledsmerter. Man kan ikke overskue noget eller overkomme noget. Der kan være depressivitet, angst og evt. Selvmordstanker

  • Udbrændthed og langtidssyg hvor man er fysisk og psykisk invalideret med langvarrige eller kroniske fysiske og psykiske symptomer. Der er fare for udstødelse af arbejdsmarkedet. Det er en svær krise, der påvirker alle livsområder.

Stress viser sig næsten altid i mindre doser inden den bliver skadelig. Vær opmærksom på at opfange tegnene og reagere i tide!