Angst & depression

Angst og depression kan have rod i mange forskellige problematikker. Det vil sige,  at selvom to mennesker begge er ramt af angst og depression, kan årsagerne være forskellige. I functional medicine arbejder man med at finde underliggende årsager og så behandle dem, frem for blot at behandle symptomerne. Ofte bunder det enkeltes menneskes depression og/eller angst i mere end én årsag.

Stress

Angst og depression kan bunde i stress. Hvis man har været meget stresset uafbrudt igennem længere tid kan det resultere i angstanfald og depression, når krop og hjerne ikke kan presses længere. Her vil det ofte være binyrerne, der i starten af stressperioden danner meget kortisol, men hvis man rammer udbrændtheds fasen, vil der ofte findes lave kortisol niveauer.

Vores evne til at håndtere stress er forskellig. Det er forskelligt hvordan vi har lært at håndtere stress i vores opvækst og voksenliv. Men vi har også forskelligt genetisk udgangspunkt. Functional medicine har mange forskellige redskaber til at restituere krop og hjerne efter stress. Også til at forebygge stress og styrke systemet, hvis man går igennem en stressende periode, hvilket de færreste af os kan undgå at gøre indimellem.


Hormoner

Et bestemt enzym (COMT/Catecol-O-Methyl-Transferase) står for nedbydning af stresshormoner (catecolaminer). Man kan have genetiske forandringer, som påvirker effektiviteten af dette enzym. Det er forholdsvis udbredt og kan variere i omfang. Har man denne udfordring er det nødvendigt og nyttigt at lære gode stresshåndtering metoder. Det samme enzym nedbryder østrogener. Derfor er kvinder mere udsatte. Det kan også forklare hvorfor nogle kvinder kan have tendens til angst på bestemte tidspunkter i den månedlige cyklus. Eller de reagerer med voldsom stress eller voldsom angst efter at være sat i hormonbehandling med østradiol hos deres læge. I følge min læge oplever han det jævnligt. Og han har ikke andre muligheder end at stoppe hormonbehandlingen eller tilbyde angstdæmpende medicin. Det er synd og ærgerligt med den slags oplevelser, for man kan afhjælpe både de hormonelle udfordringer, angstproblematikken og nedbrydningen af østrogener med naturlige midler uden bivirkninger. Østrogen (i rette mængder) påvirker iøvrigt humøret positivt.


Methylerings ubalancer

Angst og depression kan også bunde i methylering problemer. Psykiske og mentale lidelser ses faktisk meget ofte i forbindelse med methylerings ubalancer. Undermethylering kan give depression pga mangel på kroppens vigtigste methyldonor Same. Hos overmethylerede, der har ophobning af Same, giver det angst. Folat Lækage SNP´en SHMT giver også typisk depression. Det kan også være kombinationen af de forskellige SNPs, mangel på eller ophobning af nutrienter.


Pyrrole disorder/ Pyroluria

Pyroluria en genetisk eller stressudløst tilstand, der jævnligt ses sammen med methylerings ubalancer. Pyroluria skyldes overproduktion af kryptopyroler, som er et biprodukt af hæmoglobin. Kryptopyrroler binder zink og B6 og tilstanden leder derfor til stort underskud af B6 og Zink. Det kan give symptomer såsom depression. Bl.a. fordi B6 er vigtig cofaktor ved dannelsen af neurotransmitteren serotonin, som er en af de vigtige neurotransmittere (kemiske budbringere) i forhold til vores humør.


Kobber ophobning

Kobber ophobning ses ofte sammen med Pyroluria og/eller methylerings ubalancer. Kobber ophobning kan give depression og meget voldsom angst - afhængig af omfanget af kobber ophobning. Fødselsdepression kan bunde i en kobber ophobning, idet kobber niveauet er højt i en graviditet. Dette er normalt og sikrer bl.a. normal udvikling af blodkar. Hos nogle kvinder med genetiske udfordringer kan kroppen have svært ved at nedregulere kobber niveauet efter fødslen, med depression og/eller angst som følge. Kobber ophobning kan testes og reguleres med naturlige midler.


Toxiner

Toxiner som tungmetaller og miljøgifte som pesticider, insekticider, flammehæmmere, brændstof, flybenzin mm. kan give psykiske symptomer. Toxiner kan lave meget ravage i vores krop, hjerne og biokemi. Mest udsat er mennesker med nedsat afgiftnings kapacitet, som jeg selv. Og psykiske reaktioner kan være voldsomme, hvis man ikke er meget varsom i forbindelse med frigørelse og eliminering af toxinerne.


Jeg har oplevet voldsomme psykiske reaktioner ved brug af infrarød sauna, som kan hjælpe kroppen til at frigøre og svede toxiner ud. Her oplevede jeg de første par gange at blive depressiv og utilpas en times tid efter: Stemningsskift i en grad som jeg normalt ikke oplever. Derfor vidste jeg at noget var "på spil". Nu bruger jeg at drikke et produkt med biokemiske bindemidler under og efter sauna brugen, og oplever ingen symptomer efter brug. 

Jeg har også oplevet reaktioner ved indtag af glutathion (liposomal). Glutathion er et stof leveren bruger i forbindelse med afgiftning. Jeg har nedsat produktion af glutathion og blev derfor anbefalet tilskud. Imidlertid mangler jeg det enzym, der kobler glutathion sammen med toxiner. Og jeg oplevede nogle ret ekstreme symptomer, hvor jeg 1,5 time efter indtag af en lille dosis glutathion skiftede fra almindeligt godt humør til at være dybt depressiv med selvmordstanker. Fordi det var så ekstremt og noget jeg ikke normalt oplever, mistænkte jeg glutathion og frigivelse af toxiner. Jeg tog to piller med aktivt kul (der er gift absorberende) og i løbet af et par timer fik jeg mit normale gode humør igen.

Læs mere om afgiftning her: methylering og afgiftning


Neurotransmitter

Neurotransmittere kan kaldes biokemiske budbringere. Det er neurotransmittere, der regulerer bl.a. vores humør, koncentration og evne til at fokusere. Neurotransmitter aktiveres og deaktiveres og der kan være genetiske forandringer (SNPs) i de enzymer der står for disse processer, hvilket kan give problemer med bl.a angst og depression.


Visse aminosyrer (som vi får fra protein indtag) er nødvendige for at vi kan danne tilstrækkelige neurotransmittere. Derfor kan mangelfuld protein indtag (f.eks. som vegetar, veganer eller småtspisende) føre til problemer med humør og/eller koncentration og fokus mm.


Traumer, tab, sorg

Sidst men ikke mindst kan svære oplevelser såsom traumer, sorg og tab medføre angst og depression. Især hvis disse ikke bliver bearbejdet. Nogle mennesker bearbejder sådanne oplevelse ved at tale med deres relationer. Andre har brug for professionel hjælp hos f.eks. en psykolog eller anden terapeaut.


Videnskabelige studier viser at mindfulness meditation kan være et endog kraftigt redskab til at forebygge (nye) episoder af angst og depression.


Functional medicine kan være en god støtte til krop og hjerne i forbindelse med anden behandling af angst og depression.


At få balanceret eventuelle methyleringsubalancer mm kan give krop og sind et helt nyt og forbedret afsæt i fht til at komme sig efter traumer, angst og depression. 

Læs mere om methylering her:  methylering og afgiftning
Læs mere om Mastering Brain Chemestry (William Walsh) her:  /om-functional-medicine-og-hormonterapi