Komplementær Hormonterapi

Uddannelsen som lægeeksamineret Komplementær Hormonterapeut hos Caroline Fibæk tager udgangspunkt i Functional Medicine, som Caroline har studeret i USA. Caroline er desuden uddannet Biopat.


Den består af 20 moduler fordelt over 2 år med månedlig live undervisning på Institut for Komplementær Hormonterapi i Vallø, Køge. Undervisningen streames og optages, så man kan følge med hjemmefra, se den på et senere tidspunkt og bruge den til repetition. Undervisningen varetages af Caroline, tidligere studerende med særlige forudsætninger (kemiingeniør, bioanalytiker mv) og spændende gæstelærere, bl.a Umahro Cadogan, som mange kender fra tv udsendelserne “Kan man spise sig rask”.


Der afleveres skriftlige opgaver for hvert modul og en større hovedopgave. Her valgte jeg at skrive om hormonelle forstyrrelser efter hjernerystelse og whiplash.

 

Udover det store fokus på komplementær hormonterapi og endokrinologisk ernæring, så lærer man også om cellebiologi, klinisk biokemi, naturmedicin og phytoterapi, neuroendokrinologi, immunforsvaret og immunterapi, leverens afgiftning og biotransformation, fertilitet og reproduktion, stofskiftelidelser, genetik, epigenetik, nutrigenomics, grundlæggende ernæring, methylering, motion, vægttab og forbrændings hormoner.


Desuden certificeres man i en lang række laboratorie analyser fra Nordic Laboratories og lærer at tyde relevante laboratorie prøver, der anvendes i det konventionelle sundhedssystem. Man lærer at udføre kliniske tests og screeninger og undervises også i klinikdrift og har praktik klienter under supervision.


Det er en grundig og dybdegående uddannelse, som udover det store fokus på endokrinologi også kan ses som en introduktion til grundlæggende functional medicine. Der arbejdes på at gøre uddannelsen RAB godkendt (Registreret Alternativ Behandler), derfor kræves der også, at man har bestået anatomi, fysiologi og sygdomslære (300 timer) inden eksamen eller har tilsvarende sundhedsuddannelse.


Læs mere om uddannelsen til komplementær hormonterapeaut her: www.hormonterapeut.dkFunctional medicine

Functional medicine er en medicinsk retning, som vinder mere og mere indpas i især USA, men også i stigende grad i lande verden over.

Flere af de mest prestigefyldte sygehuse i USA har nu egne centre for functional medicine (Mayo Clinic i Minnesota, Cleveland Clinic og universitets hospitalet John Hopkins).

I Danmark vinder functional medicine også indpas. Indtil videre dog kun udenfor det offentlige sundhedssystem.


Functional medicine er individualiseret behandling, og der kigges på underliggende årsager til symptomerne. Dvs at to personer med samme symptomer kan opleve at deres behandlinger er forskellig. Dette fordi de underliggende årsager til symptomerne vil være forskellige fra person til person. Fokus ligger på individualiseret systemisk udredning fremfor sygdomsorienteret udredning.


Functional medicine er solidt naturvidenskabelig forankret. Samtidig er der en helhedsorienteret vinkel på behandlingen. Der kigges på samspillet mellem genetik, miljø og livsstilsfaktorer og arbejdes med sammenhænge mellem de forskellige organer, kropssystemer og den biologiske sammenhæng mellem krop og psyke. Behandlingen omfatter for eksempel også kost, livsstil og stresshåndtering udover brug af urter, vitaminer, mineraler og i nogle tilfælde højteknologisk udviklede kosttilskud og medicin som for eksempel probiotika med fager (vira der dræber skadelige bakterier) og RNA dråber fra Holistic Heal, som jeg selv er i behandling med i et Genetic Bypass program.


Functional medicine adskiller sig desuden fra konventionel medicin ved at nye forskningsresultater hurtigt implementeres i behandlingen. Dette fordi uddannelsen holdes vedlige på årlige konferencer og seminarer, hvor nye forskningsresultater implementeres. Certificeringen fornyes i øvrigt hvert 10 år ved en bestået skriftlig eksamen.


Konventionel medicine har et godt udviklet system til at klare akut sygdom, ulykker og kirurgi. Men kommer til kort i forhold til en række kroniske lidelser. Bl.a. findes der ikke nogen behandling i forhold til hjernerystelse og whiplash i det offentlige sundhedsvæsen. Og de ca. 20% som udvikler hypofyse forstyrrelse/insufficiens opdages alt for sjældent.


Problemet med hjernerystelser er stort i USA på grund af nationalsporten amerikansk fodbold, hvor der er stor risiko for at slå hovedet. NFL (National Football League) afholdt i 2007 sin første konference om hjernerystelse efter hårdt pres, da det stod klart at 99% af afdøde NFL-spillere havde alvorlige hjerneskader.


I dag er der i USA specialiserede klinikker med baggrund i functional medicine og functional neurology, for folk med følger efter hjernerystelse. Lad os håbe, at der også på sigt kommer specialiserede behandlingsmuligheder til Danmark.


En anden stor risikofaktor i forhold til hjerne sundhed er den globale miljøkrise med forurening, der medfører en række tilstande som ikke tidligere har været aktuelle.

Læs mere om Functional Medicin, Institute of Functional Medicine og certificering her: www.ifm.orgMastering Brain Chemestry

I august-september 2022 blev jeg certificeret i "Mastering Brain Chemestry" hos Walsh Institute, USA

Walsh er forfatter til bogen: Nutrient Power - heal your biochemestry and heal your brain
Bogen kan købes her:
https://www.saxo.com/dk/nutrient-power_william-j-walsh_paperback_9781626361287


William Walsh er "the grand old man" indenfor forskning og klinisk arbejde med methylerings ubalancer (overmethylering og undermethylering), genetik, epigenetik, Pyroluria (pyrrole disorder), kobber ophobning og toksiner. 

Disse issues spiller en rolle i regulering af hormoner, neurotransmittere og mange andre processer i krop og hjerne, og er ofte underliggende årsag til mange mentale lidelser som f.eks. angst, depression og PTSD. 


Uddannelsen er funderet i den forskning William Walsh har været involveret i, over 30 års klinisk erfaring og opsamlet data.

Der fokuseres på kompleks og avanceret biokemi, genetik og epigenetik (ændret genudtryk) samt uddannelse i at bruge og tolke relevante laboratorietests, screeninger og implementering i klinisk arbejde med klienter samt masser af case studies. 
Man uddannes i at udarbejde en helt individuel behandlingsplan tilpasset den enkelte klients biokemi og genetik. Behandlingsplanen tager bl.a. udgangspunkt i f.eks. helt individuelle doser af vitaminer og mineraler og helt bestemte varianter af f.eks. diverse B-vitaminer. 

Behandling af de genetiske og biokemiske issues, som Walsh underviser i, har været en kæmpe gamechanger i mit eget helbredelsesforløb. 

Læs mere om Walsh Institute her: 
https://www.walshinstitute.org/

Læs mere om hjerne forstyrrelser og forurening her: methylering og afgiftning

Læs mere om underliggende årsager til angst og depression her: /test/angst-depression