Jeg hedder Hanne-Sara Kjær og er født i 1963. Jeg er mor til to sønner (født ´87 og ´03) og bor i Gedved ved Horsens. Jeg står bag AvMinHjerne

Læs mere om min personlige rejse længere nede ->


Sådan arbejder jeg

Igennem functional medicine og komplementær hormonterapi har jeg lært at spore underliggende årsager og ubalancer ved hjælp af spørgeskema, sygdomshistorie, screeninger og avancerede laboratorietests (tilkøb). 

Behandlingsprogrammet er personligt tilpasset lige præcis dine udfordringer og underliggende årsager. Jeg arbejder holistisk og naturvidenskabeligt - med at optimere de naturlige processer i din hjerne, krop og psyke. Eventuelt i kombination med konventionel medicin.

Jeg elsker at nørde med de mange biokemiske processer, sammenhængene mellem forskellige organsystemer, sammenhængen mellem krop & psyke og hvad der foregår på celleplan. Jeg er dybt fascineret af al den information, der kan findes i de avancerede laboratorietests og som sammen med den øvrige information kan samles i en forståelse af hvad, som foregår i din krop og hvordan du kan påvirke den. 

Det er min mission at klæde dig på til at du får en forståelse af hvad der skaber dine symptomer og hvorledes du kan tage styring og påvirke dit helbred i en positiv retning.


Uddannelse

I marts 2019 blev jeg færdig med uddannelsen som Lægeeksamineret Komplementær Hormonterapeut hos Caroline Fibæk. Uddannelsen tager udgangspunkt i Functional Medicine, som er en medicinsk retning, der vinder mere og mere indpas i USA.

Siden 2015 har jeg - udover uddannelsen hos Caroline Fibæk - desuden uddannet mig inden for functional medicine via online webinars, selvstudier og online kurserne: Brain Restore in 4 v/ Daniel Kalish/Kalish Institute og Save your Brain v/ Datis Kharrazian.

Jeg deltog i 2019-22 i et Genetic Bypass forløb hos Funksjonell Medicinsk Institut i Oslo, hvor jeg fulgte undervisning omkring genetisk testning og genetisk bypass, og genetisk betingede problemer med methylering og afgiftning mv. Jeg var samme sted desuden i et personligt forløb hos læge Tor-Egil Skogli, der har efteruddannet sig hos de førende på verdensplan inden for methylerings problematikker.

I september 2022 fik jeg - efter fuldført uddannelse - min certificering i "Mastering Brain Chemestry" hos Walsh Research Institute i USA. 


Uddannelsen fokuserer på at udrede og behandle methyleringsubalancer (overmethylering og undermethylering), genetik, epigenetik, kryptopyrroler (pyrrole disorder), kobber ophobning, toksiner mm. 

(Læs mere om methylering og afgiftning her)


Jeg er certificeret i diverse laboratorieprøver og DNA tests (dnalife) hos Nordic Laboratories. 

 Ved DNA tests er etikken høj, idet der kun testes på SNPs (Single Nuclear Polymorphisms/ punktmutationer) hvor der kan udvikles positivt.

Læs mere om genetisk testning: DNA-life hos Nordic Laboratories

Læs mere om øvrige tests hos Nordic Laboratories

DNAlife hjemmeside www.dnalife


Tidligere arbejde 

Den røde tråd i mit øvrige arbejdsliv har været at arbejde med processer og udvikling af menneskers potentiale. Jeg har arbejdet som socialpædagog på døgninstitution og i dagtilbud, som bostøtte i psykiatrien og været professionel plejemor og medejer af et socialpædagogisk opholdssted for unge med psykiske og sociale udfordringer. Opholdsstedet drev jeg sammen med min eksmand fra 1997-2003.

Jeg har desuden arbejdet indenfor HR med procesarbejde omkring trivsel og udarbejdelse af stresspolitiker, og med undervisning i stresshåndtering og mindfulness.


Min personlige rejse

Min uddannelse inden for functional medicine og hormonterapi er i høj grad også en personlig rejse.

Jeg har langvarige følger efter hjernerystelse og whiplash i forbindelse med en trafikulykke i 1991. Jeg har efterfølgende haft mange fysiske, psykiske og kognitive symptomer. I en grad så det har været meget invaliderende i forhold til både privatliv og arbejdsliv.

Jeg har oplevet det utroligt frustrerende, at der ikke rigtig findes nogle behandlingsmuligheder for mig indenfor konventionel medicin.

Igennem mange år blev jeg dårligere og dårligere. En række alternative og enkelte konventionelle behandlingsformer har kunnet lindre , men ikke for alvor vende udviklingen.

Først da jeg lærte om functional medicine, hormonterapi og Mastering Brain Chemestry har jeg kunnet gennemskue hvad mine symptomer bunder i, og har kunnet målrette min behandling og vende udviklingen.

Bl.a. har jeg lært at det er forholdsvist almindeligt at få hormonelle forstyrrelser efter hjernerystelse og whiplash (Læs mere om hormonelle forstyrrelser efter hjernerystelse her)

Jeg har også lært at genetiske sårbarheder kan disponere for at symptomerne fra hjernerystelse og whiplash kan blive langvarige og/eller kraftigere. Og at genetiske udfordringer kan bypasses eller optimeres, når blot man ved hvad der er på spil.

I mit tilfælde har det vist sig, at store genetiske udfordringer med methylering og afgiftning har været årsag til, eller stærkt medvirkende faktor til, at mine symptomer er blevet værre igennem en lang årrække. (Læs mere om methylering og afgiftning her)

Min erfaring er at jeg kan optimere meget via personlig tilpasset kost og livsstil og at dette er et vigtigt fundament i forhold til behandling.

Meditation har siden 1984 været et uvurderligt redskab for mig. Både i forhold til at holde den mentale balance i et liv, hvor sygdom har fyldt meget. Men også i forhold til stresshåndtering har meditation været en kæmpe ressource.

 Min meditationspraksis har også været en stor hjælp i forhold til at have kunnet bevare et konstruktivt perspektiv på hele min livssituation.