Hvad er functional medicine?

Functional medicine er en medicinsk retning, som vinder mere og mere indpas i især USA, men også i stigende grad i lande verden over, inklusiv Danmark. I Danmark dog endnu udenfor det etablerede sundhedssystem.

Måske du har set tv udsendelsen "Kan man spise sig rask? Hvor functional medicine eksperterne Pia Norup (læge) og Umahro Cadogan (ernæringsekspert) benytter sig af functional medicine principperne i forhold til forskellige sygdomme og symptomer.

I USA har flere af de mest prestigefyldte sygehuse nu egne centre for functional medicine (Mayo Clinic i Minnesota, Cleveland Clinic og universitets hospitalet Johns Hopkins).


Functional medicine er individualiseret behandling, og behandlingen handler om at identificere underliggende årsager til diverse symptomer og behandle årsagen frem for symptomerne.

Det vil sige at to personer med samme symptomer kan opleve at deres behandlinger er forskellig. Dette fordi de underliggende årsager til symptomerne vil være forskellige fra person til person.

Functional medicine adskiller sig desuden fra konventionel medicin ved at nye forskningsresultater hurtigt implementeres i behandlingen.


Functional medicine er solidt naturvidenskabelig forankret. Samtidig er der en helhedsorienteret vinkel på behandlingen. Der kigges på samspillet mellem genetik, miljø og livsstilsfaktorer og arbejdes med sammenhænge mellem de forskellige organer, kropssystemer og den biologiske sammenhæng mellem krop, hjerne og psyke. Mange af kropsområderne, kan man få indblik i via avancerede laboratorietests, som i Danmark udbydes via et privat laboratorie i København - Nordic Laboratories.

I testene kan man undersøge f.eks. stress-hormoner, kønshormoner, stofskiftehormoner, fordøjelsen (probiotika, dysbioser, svamp, infektioner, parasitter, orm, protozoer, tarmens immunforsvar mv.). Der kan også testes for fødevare intolerancer, der kan tricke autoimmun sygdom. Der kan også kigges på genetik via forskellige DNA tests fra DNA Life. Her er princippet at man udelukkende tester for genetiske forandringer, der kan påvirkes positivt. Det vil sige at du kan gøre noget ved resultatet af testen.


I functional medicine arbejder man meget med biokemi, og ser krop, psyke og hjerne som samarbejdende systemer. Blandt andet kan biologiske og genetiske svagheder interagere med symptomer og skader som f.eks. hjernerystelse. Hormonelle ubalancer kan opstå som følge af stress, genetik mm - og balanceres med kost, stresshåndtering, kosttilskud mv. Også genetiske udfordringer kan afhjælpes eller støttes ved hjælp af f.eks. urter, vitaminer, mineraler.

Psykiske symptomer som stress, angst, depression kan have årsager i livsforhold, men også i genetik. F.eks. kan methylerings ubalancer give stress, angst, depression, ADHD mv. Her kan personligt målrettet behandling få symptomerne til at mindskes eller helt forsvinde.

Behandlingen omfatter for eksempel kost, livsstil og stresshåndtering udover brug af urter, vitaminer, mineraler og i nogle tilfælde højteknologisk udviklede kosttilskud og naturmedicin til at rette op på kroppens biologiske funktioner. Behandlingen kan fint gå hånd i hånd med konventionel behandling, hvis denne er nødvendig.